Stats at level 1 30 40 60 80 100 Stats at max level Sort: Ordinal Smile Pure Cool Full view
Ultra Rare HP Lv. Smile Pure Cool Skill
#2538 Uehara Ayumu
6 100 4110 5330 4510 あなたを待ってた: Every 22 notes: restore 4..7 HP (31..73%)
#2562 Nakasu Kasumi
6 100 4490 5320 4100 かすみんが一番: Every 25 notes: greater perfect lock, 5.0..8.5 sec (30..72%)
#2594 Osaka Shizuku
6 100 4550 4060 5340 私たちのストーリー: Every 26 notes: restore 5..8 HP (28..77%)
#2621 Asaka Karin
6 100 4490 4100 5320 リードしてあげる: Every 22 notes: greater perfect lock, 6.0..9.5 sec (22..57%)
#2646 Miyashita Ai
6 100 5340 4510 4100 テンアゲで!: Every 24 notes: restore 6..9 HP (21..63%)
#2665 Konoe Kanata
6 100 5340 4100 4510 夢の続きを: Every 28 notes: restore 5..8 HP (32..81%)
render time (so far): 1.4698505401611328 (ms)
treasurebox version dc218db, hosting ark set sv-48.4-pk-4.1508 on mayflower_zinnia