Stats at level 1 30 40 60 80 100 Stats at max level Sort: Ordinal Smile Pure Cool Full view
Ultra Rare HP Lv. Smile Pure Cool Skill
#3457 Miyashita Ai
6 100 3250 7660 3650 エメラルドの輝き: Every 46 notes: gain 8860..20445 score (6..27%)
#3494 Asaka Karin
6 100 3250 7660 3650 真珠に込めた願い: Every 64 notes: gain 6745..24770 score (10..31%)
#3797 Konoe Kanata
6 100 3650 3250 7660 同じ想いを胸に抱いて: Every 45 notes: gain 8860..25660 score (8..22%)
#3862 Nakasu Kasumi
6 100 7660 3650 3250 夢に手を伸ばして: Every 34 notes: gain 4460..22450 score (12..19%)
#3872 Uehara Ayumu
6 100 3650 3250 7660 あなたの言葉が欲しい: Every 80 notes: gain 7900..33450 score (16..30%)
#3874 Osaka Shizuku
6 100 3250 7660 3650 新たな舞台の幕あけ: Every 72 notes: gain 8105..32255 score (14..28%)
render time (so far): 17.930269241333008 (ms)
treasurebox version ee6540e, hosting ark set sv-59.4-pk-4.1873 on python310-prod