N:
T:
KM:
LM:
overall
Import

Normal

Base Transformed Max Kizuna Max Level
#1
Osaka Shizuku
#2
Miyashita Coco
#3
Aizawa Yuu
#4
Ichinose Marika
#5
Yuki Sana
#6
Nishimura Fumie
#7
Nagayama Minami
#8
Christina
#9
Kikuchi Akemi
#10
Suda Iruka
#11
Sugisaki Aya
#12
Mido Yuri
#13
Saeki Reine
#14
Torii Ayumi
#15
Kamiya Rika
#16
Morishima Nanaka
#17
Kujo Seira
#18
Konoe Kanata
#19
Konoe Haruka
#20
Shimozono Saki
#21
Tanaka Sachiko
#22
Hasekura Kasane
#23
Tatara Ru
#24
Shinomiya Akiru
#25
Kikkawa Mizuki
#26
Shiraki Nagi
#27
Fujishiro Yumi
#69
Kurosaki Shun
#70
Kadota Tsurugi
#74
Shitara Fumi
#76
Kirihara Yuuka
#80
Saiki Fuu
#84
Sakamaki Chiduko
#85
Shiga Hitomi
#89
Fukuhara Mikoto
#91
Kizaki Akira
#97
Tsukishima Yuka
#98
Hyodo Sayuri
#102
Ranpha
#106
Shido Misaki
#120
Rakshata
#121
Rebecca
#128
Ayanokoji Himeno
#130
Kurobane Sakura
#135
Kurobane Sakuya
#140
Shirase Koyuki
#149
Aikawa Ryo
#151
Isabella
#156
Emma Verde
#160
Takamagahara Mutsuki
#166
Jennifer
#168
Maria
#173
Leo
#175
Saotome Yukari
#181
Konoe Kanata
#183
Nagayama Minami
#188
Osaka Shizuku
#191
Hasekura Kasane
#197
Shinomiya Akiru
#199
Sakamaki Chiduko
#205
Ranpha
#209
Sugisaki Aya
#215
Kurosaki Shun
#218
Ayanokoji Himeno
#223
Kadota Tsurugi
#244
Saeki Reine
#251
Shiraki Nagi
#253
Jennifer
#258
Shiga Hitomi
#260
Miyashita Coco
#266
Tatara Ru
#268
Mido Yuri
#273
Shitara Fumi
#275
Fujishiro Yumi
#281
Fukuhara Mikoto
#283
Kujo Seira
#297
Leo
#310
Shirase Koyuki
#316
Rebecca
#318
Aikawa Ryo
#323
Kizaki Akira
#325
Rakshata
#331
Kurobane Sakura
#333
Christina
#348
Kurobane Sakuya
#353
Suda Iruka
#359
Shido Misaki
#363
Maria
#368
Aizawa Yuu
#373
Nishimura Fumie
#391
Kamiya Rika
#393
Shimozono Saki
#398
Tanaka Sachiko
#403
Morishima Nanaka
#409
Saiki Fuu
#411
Kikuchi Akemi
#416
Isabella
#420
Ichinose Marika
#427
Kirihara Yuuka
#429
Yuki Sana
#443
Tsukishima Yuka
#451
Hyodo Sayuri
#457
Konoe Haruka
#459
Emma Verde
#466
Torii Ayumi
#471
Kikkawa Mizuki
#477
Takamagahara Mutsuki
#479
Saotome Yukari
#485
Kirihara Yuuka
#493
Rebecca
#508
Nagayama Minami
#510
Kurobane Sakura
#515
Leo
#526
Konoe Haruka
#532
Sakamaki Chiduko
#534
Konoe Kanata
#539
Ayanokoji Himeno
#544
Shiga Hitomi
#550
Shiraki Nagi
#552
Aikawa Ryo
#557
Jennifer
#560
Sugisaki Aya
#566
Rakshata
#568
Tanaka Sachiko
#582
Shido Misaki
#585
Nishimura Fumie
#591
Hyodo Sayuri
#596
Saeki Reine
#601
Ichinose Marika
#603
Kizaki Akira
#609
Tatara Ru
#630
Fukuhara Mikoto
#635
Kikkawa Mizuki
#638
Suda Iruka
#644
Isabella
#646
Shimozono Saki
#651
Saotome Yukari
#654
Shitara Fumi
#660
Shinomiya Akiru
#662
Takamagahara Mutsuki
#667
Saiki Fuu
#670
Morishima Nanaka
#676
Hasekura Kasane
#678
Christina
#693
Kadota Tsurugi
#696
Mido Yuri
#702
Maria
#704
Miyashita Coco
#709
Kujo Seira
#721
Osaka Shizuku
#727
Kamiya Rika
#729
Ranpha
#734
Kikuchi Akemi
#739
Emma Verde
#745
Kurobane Sakuya
#748
Shirase Koyuki
#762
Fujishiro Yumi
#767
Torii Ayumi
#773
Tsukishima Yuka
#775
Yuki Sana
#783
Kurosaki Shun
#785
Aizawa Yuu
#800
Saeki Reine
#811
Kurobane Sakura
#816
Sugisaki Aya
#819
Suda Iruka
#834
Rebecca
#836
Shirase Koyuki
#844
Isabella
#847
Aikawa Ryo
#856
Miyashita Coco
#858
Mido Yuri
#863
Morishima Nanaka
#866
Shido Misaki
#875
Tatara Ru
#877
Kujo Seira
#882
Nishimura Fumie
#884
Kikkawa Mizuki
#893
Tanaka Sachiko
#896
Torii Ayumi
#901
Hyodo Sayuri
#904
Christina
#958
Osaka Shizuku
#961
Shiraki Nagi
#966
Kizaki Akira
#969
Konoe Kanata
#975
Ichinose Marika
#981
Shimozono Saki
#986
Fukuhara Mikoto
#992
Maria
#998
Yuki Sana
#1003
Kadota Tsurugi
#1008
Shiga Hitomi
#1013
Ranpha
#1019
Shitara Fumi
#1026
Kurosaki Shun
#1031
Tsukishima Yuka
#1036
Rakshata
#1042
Nagayama Minami
#1049
Aizawa Yuu
#1056
Takamagahara Mutsuki
#1061
Emma Verde
#1067
Kikuchi Akemi
#1074
Kamiya Rika
#1079
Saiki Fuu
#1086
Sakamaki Chiduko
#1101
Shinomiya Akiru
#1106
Konoe Haruka
#1111
Kirihara Yuuka
#1116
Leo
#1122
Fujishiro Yumi
#1128
Hasekura Kasane
#1133
Ayanokoji Himeno
#1139
Jennifer
#1145
Kurobane Sakuya
#1150
Saotome Yukari
#1155
Shirase Koyuki
#1160
Nishimura Fumie
#1166
Wataame
This card has no further states.
#1167
Hasekura Kasane
#1173
Tanaka Sachiko
#1178
Fukuhara Mikoto
#1183
Saiki Fuu
#1189
Fujishiro Yumi
#1194
Christina
#1199
Shiraki Nagi
#1204
Rebecca
#1210
Takamagahara Mutsuki
#1216
Osaka Shizuku
#1221
Maria
#1227
Aizawa Yuu
#1233
Ayanokoji Himeno
#1238
Tatara Ru
#1252
Shiga Hitomi
#1257
Shinomiya Akiru
#1263
Kurobane Sakuya
#1269
Sugisaki Aya
#1274
Suda Iruka
#1279
Kirihara Yuuka
#1285
Rakshata
#1290
Konoe Haruka
#1295
Saotome Yukari
#1300
Nagayama Minami
#1315
Yuki Sana
#1324
Sakamaki Chiduko
#1329
Shitara Fumi
#1334
Shimozono Saki
#1346
Leo
#1354
Mido Yuri
#1359
Kizaki Akira
#1364
Kurosaki Shun
#1370
Miyashita Coco
#1381
Kurobane Sakura
#1398
Emma Verde
#1406
Kikuchi Akemi
#1412
Shido Misaki
#1420
Kamiya Rika
#1426
Morishima Nanaka
#1431
Kadota Tsurugi
#1446
Jennifer
#1455
Saeki Reine
#1460
Torii Ayumi
#1466
Kikkawa Mizuki
#1475
Ichinose Marika
#1485
Ranpha
#1499
Hyodo Sayuri
#1507
Aikawa Ryo
#1534
Kujo Seira
#1543
Tsukishima Yuka
#1549
Isabella
#1559
Konoe Kanata
#1980
Alpaca Child
This card has no further states.
#1981
Shiitake's Children
This card has no further states.
#1982
Anko
This card has no further states.
#2076
Christina
#2083
Shitara Fumi
#2088
Fukuhara Mikoto
#2105
Isabella
#2112
Tanaka Sachiko
#2127
Shiraki Nagi
#2141
Mido Yuri
#2146
Shirase Koyuki
#2152
Shiga Hitomi
#2158
Jennifer
#2177
Saeki Reine
#2183
Miyashita Coco
#2189
Kirihara Yuuka
#2195
Sakamaki Chiduko
#2201
Rebecca
#2207
Sugisaki Aya
#2212
Shimozono Saki
#2217
Yuki Sana
#2224
Shido Misaki
#2230
Tsukishima Yuka
#2236
Ranpha
#2241
Shinomiya Akiru
#2251
Kikuchi Akemi
#2257
Konoe Haruka
#2263
Kadota Tsurugi
#2269
Kizaki Akira
#2274
Maria
#2280
Nagayama Minami
#2287
Aizawa Yuu
#2292
Kamiya Rika
#2298
Saiki Fuu
#2305
Kurobane Sakuya
#2312
Leo
#2317
Kujo Seira
#2326
Suda Iruka
#2348
Kikkawa Mizuki
#2361
Ayanokoji Himeno
#2366
Takamagahara Mutsuki
#2379
Rakshata
#2382
Ichinose Marika
#2395
Morishima Nanaka
#2398
Hasekura Kasane
#2409
Kurosaki Shun
#2413
Saotome Yukari
#2427
Torii Ayumi
#2430
Nishimura Fumie
#2438
Tatara Ru
#2439
Fujishiro Yumi
#2440
Hyodo Sayuri
#2441
Kurobane Sakura
#2442
Aikawa Ryo

Rare

Base Transformed Max Kizuna Max Level
#28
Kosaka Honoka
#29
Ayase Eli
#30
Minami Kotori
#31
Sonoda Umi
#32
Hoshizora Rin
#33
Nishikino Maki
#34
Tojo Nozomi
#35
Koizumi Hanayo
#36
Yazawa Nico
#37
Kosaka Honoka
#38
Ayase Eli
#39
Minami Kotori
#40
Sonoda Umi
#41
Hoshizora Rin
#42
Nishikino Maki
#43
Tojo Nozomi
#44
Koizumi Hanayo
#45
Yazawa Nico
#46
Kosaka Honoka
#47
Ayase Eli
#48
Minami Kotori
#49
Sonoda Umi
#50
Hoshizora Rin
#51
Nishikino Maki
#52
Tojo Nozomi
#53
Koizumi Hanayo
#54
Yazawa Nico
#83
White Alpaca
This card has no further states.
#146
Miyama Satoko
This card has no further states.
#147
Yamauchi Nanako
This card has no further states.
#148
Sasahara Kyoko
This card has no further states.
#225
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#284
Kosaka Honoka
#285
Ayase Eli
#286
Minami Kotori
#287
Sonoda Umi
#288
Hoshizora Rin
#289
Nishikino Maki
#290
Tojo Nozomi
#291
Koizumi Hanayo
#292
Yazawa Nico
#298
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#299
Ayase Eli (pre-transformed)
#300
Minami Kotori (pre-transformed)
#301
Sonoda Umi (pre-transformed)
#302
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#303
Nishikino Maki (pre-transformed)
#304
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#305
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#306
Yazawa Nico (pre-transformed)
#334
Kosaka Honoka
#335
Ayase Eli
#336
Minami Kotori
#337
Sonoda Umi
#338
Hoshizora Rin
#339
Nishikino Maki
#340
Tojo Nozomi
#341
Koizumi Hanayo
#342
Yazawa Nico
#379
Yazawa Cocoa
This card has no further states.
#380
Yazawa Cotaro
This card has no further states.
#381
Yazawa Cocoro
This card has no further states.
#382
Brown Alpaca
This card has no further states.
#421
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#430
Kosaka Honoka
#431
Ayase Eli
#432
Minami Kotori
#433
Sonoda Umi
#434
Hoshizora Rin
#435
Nishikino Maki
#436
Tojo Nozomi
#437
Koizumi Hanayo
#438
Yazawa Nico
#494
Kosaka Honoka
#495
Ayase Eli
#496
Minami Kotori
#497
Sonoda Umi
#498
Hoshizora Rin
#499
Nishikino Maki
#500
Tojo Nozomi
#501
Koizumi Hanayo
#502
Yazawa Nico
#540
Yazawa Nico (pre-transformed)
#569
Kosaka Honoka
#570
Ayase Eli
#571
Minami Kotori
#572
Sonoda Umi
#573
Hoshizora Rin
#574
Nishikino Maki
#575
Tojo Nozomi
#576
Koizumi Hanayo
#577
Yazawa Nico
#592
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#593
Minami Kotori (pre-transformed)
#594
Sonoda Umi (pre-transformed)
#610
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#611
Ayase Eli (pre-transformed)
#612
Minami Kotori (pre-transformed)
#613
Sonoda Umi (pre-transformed)
#614
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#615
Nishikino Maki (pre-transformed)
#616
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#617
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#618
Yazawa Nico (pre-transformed)
#668
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#679
Kosaka Honoka
#680
Ayase Eli
#681
Minami Kotori
#682
Sonoda Umi
#683
Hoshizora Rin
#684
Nishikino Maki
#685
Tojo Nozomi
#686
Koizumi Hanayo
#687
Yazawa Nico
#749
Kosaka Honoka
#750
Ayase Eli
#751
Minami Kotori
#752
Sonoda Umi
#753
Hoshizora Rin
#754
Nishikino Maki
#755
Tojo Nozomi
#756
Koizumi Hanayo
#757
Yazawa Nico
#786
Takami Chika
#787
Sakurauchi Riko
#788
Matsuura Kanan
#789
Kurosawa Dia
#790
Watanabe You
#791
Tsushima Yohane
#792
Kunikida Hanamaru
#793
Ohara Mari
#794
Kurosawa Ruby
#801
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#802
Ayase Eli (pre-transformed)
#803
Minami Kotori (pre-transformed)
#804
Sonoda Umi (pre-transformed)
#805
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#806
Nishikino Maki (pre-transformed)
#807
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#808
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#809
Yazawa Nico (pre-transformed)
#837
Kira Tsubasa
#838
Yuuki Anju
#839
Toudou Erena
#864
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#910
Takami Chika
#911
Sakurauchi Riko
#912
Matsuura Kanan
#913
Kurosawa Dia
#914
Watanabe You
#915
Tsushima Yohane
#916
Kunikida Hanamaru
#917
Ohara Mari
#918
Kurosawa Ruby
#919
Takami Chika
#920
Sakurauchi Riko
#921
Matsuura Kanan
#922
Kurosawa Dia
#923
Watanabe You
#924
Tsushima Yohane
#925
Kunikida Hanamaru
#926
Ohara Mari
#927
Kurosawa Ruby
#987
Yazawa Nico (pre-transformed)
#1022
Shiitake
This card has no further states.
#1047
Kazuno Leah
#1054
Kazuno Sarah
#1070
Uchicchi
This card has no further states.
#1087
Takami Chika
#1088
Sakurauchi Riko
#1089
Matsuura Kanan
#1090
Kurosawa Dia
#1091
Watanabe You
#1092
Tsushima Yohane
#1093
Kunikida Hanamaru
#1094
Ohara Mari
#1095
Kurosawa Ruby
#1239
Takami Chika
#1240
Sakurauchi Riko
#1241
Matsuura Kanan
#1242
Kurosawa Dia
#1243
Watanabe You
#1244
Tsushima Yohane
#1245
Kunikida Hanamaru
#1246
Ohara Mari
#1247
Kurosawa Ruby
#1301
Takami Chika
#1302
Sakurauchi Riko
#1303
Matsuura Kanan
#1304
Kurosawa Dia
#1305
Watanabe You
#1306
Tsushima Yohane
#1307
Kunikida Hanamaru
#1308
Ohara Mari
#1309
Kurosawa Ruby
#1432
Takami Chika
#1433
Sakurauchi Riko
#1434
Matsuura Kanan
#1435
Kurosawa Dia
#1436
Watanabe You
#1437
Tsushima Yohane
#1438
Kunikida Hanamaru
#1439
Ohara Mari
#1440
Kurosawa Ruby
#1516
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#1517
Ayase Eli (pre-transformed)
#1518
Minami Kotori (pre-transformed)
#1519
Sonoda Umi (pre-transformed)
#1520
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#1521
Nishikino Maki (pre-transformed)
#1522
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#1523
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#1524
Yazawa Nico (pre-transformed)
#1525
Takami Chika (pre-transformed)
#1526
Sakurauchi Riko (pre-transformed)
#1527
Matsuura Kanan (pre-transformed)
#1528
Kurosawa Dia (pre-transformed)
#1529
Watanabe You (pre-transformed)
#1530
Tsushima Yohane (pre-transformed)
#1531
Kunikida Hanamaru (pre-transformed)
#1532
Ohara Mari (pre-transformed)
#1533
Kurosawa Ruby (pre-transformed)
#1962
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#1963
Ayase Eli (pre-transformed)
#1964
Minami Kotori (pre-transformed)
#1965
Sonoda Umi (pre-transformed)
#1966
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#1967
Nishikino Maki (pre-transformed)
#1968
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#1969
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#1970
Yazawa Nico (pre-transformed)
#1971
Takami Chika (pre-transformed)
#1972
Sakurauchi Riko (pre-transformed)
#1973
Matsuura Kanan (pre-transformed)
#1974
Kurosawa Dia (pre-transformed)
#1975
Watanabe You (pre-transformed)
#1976
Tsushima Yohane (pre-transformed)
#1977
Kunikida Hanamaru (pre-transformed)
#1978
Ohara Mari (pre-transformed)
#1979
Kurosawa Ruby (pre-transformed)
#2703
Uehara Ayumu (pre-transformed)
#2704
Miyashita Ai (pre-transformed)
#2705
Yuki Setsuna (pre-transformed)
#2706
Uehara Ayumu (pre-transformed)
#2707
Miyashita Ai (pre-transformed)
#2708
Yuki Setsuna (pre-transformed)
#2709
Uehara Ayumu (pre-transformed)
#2710
Miyashita Ai (pre-transformed)
#2711
Yuki Setsuna (pre-transformed)
#2712
Uehara Ayumu (pre-transformed)
#2713
Miyashita Ai (pre-transformed)
#2714
Yuki Setsuna (pre-transformed)
#2715
Uehara Ayumu (pre-transformed)
#2716
Miyashita Ai (pre-transformed)
#2717
Yuki Setsuna (pre-transformed)
#2736
Nakasu Kasumi (pre-transformed)
#2737
Osaka Shizuku (pre-transformed)
#2738
Tennoji Rina (pre-transformed)
#2739
Nakasu Kasumi (pre-transformed)
#2740
Osaka Shizuku (pre-transformed)
#2741
Tennoji Rina (pre-transformed)
#2742
Nakasu Kasumi (pre-transformed)
#2743
Osaka Shizuku (pre-transformed)
#2744
Tennoji Rina (pre-transformed)
#2745
Nakasu Kasumi (pre-transformed)
#2746
Osaka Shizuku (pre-transformed)
#2747
Tennoji Rina (pre-transformed)
#2748
Nakasu Kasumi (pre-transformed)
#2749
Osaka Shizuku (pre-transformed)
#2750
Tennoji Rina (pre-transformed)
#2760
Asaka Karin (pre-transformed)
#2761
Konoe Kanata (pre-transformed)
#2762
Emma Verde (pre-transformed)
#2763
Asaka Karin (pre-transformed)
#2764
Konoe Kanata (pre-transformed)
#2765
Emma Verde (pre-transformed)
#2766
Asaka Karin (pre-transformed)
#2767
Konoe Kanata (pre-transformed)
#2768
Emma Verde (pre-transformed)
#2769
Asaka Karin (pre-transformed)
#2770
Konoe Kanata (pre-transformed)
#2771
Emma Verde (pre-transformed)
#2772
Asaka Karin (pre-transformed)
#2773
Konoe Kanata (pre-transformed)
#2774
Emma Verde (pre-transformed)
#2893
Shibuya Kanon (pre-transformed)
#2894
Tang Keke (pre-transformed)
#2895
Arashi Chisato (pre-transformed)
#2896
Heanna Sumire (pre-transformed)
#2897
Hazuki Ren (pre-transformed)
#2898
Shibuya Kanon (pre-transformed)
#2899
Tang Keke (pre-transformed)
#2900
Arashi Chisato (pre-transformed)
#2901
Heanna Sumire (pre-transformed)
#2902
Hazuki Ren (pre-transformed)
#2972
Mifune Shioriko (pre-transformed)
#2973
Mifune Shioriko (pre-transformed)
#2974
Mifune Shioriko (pre-transformed)
#2975
Mifune Shioriko (pre-transformed)
#2976
Mifune Shioriko (pre-transformed)
#3080
Mia Taylor (pre-transformed)
#3081
Mia Taylor (pre-transformed)
#3082
Mia Taylor (pre-transformed)
#3083
Mia Taylor (pre-transformed)
#3084
Mia Taylor (pre-transformed)
#3215
Lanzhu Zhong (pre-transformed)
#3216
Lanzhu Zhong (pre-transformed)
#3217
Lanzhu Zhong (pre-transformed)
#3218
Lanzhu Zhong (pre-transformed)
#3219
Lanzhu Zhong (pre-transformed)
#3275
Saya
This card has no further states.
#3282
Manmaru
This card has no further states.
#3283
Chibi
This card has no further states.

Super Rare

<
Base Transformed Max Kizuna Max Level
#55
Kosaka Honoka
#56
Ayase Eli
#57
Minami Kotori
#58
Sonoda Umi
#59
Hoshizora Rin
#60
Nishikino Maki
#61
Tojo Nozomi
#62
Koizumi Hanayo
#63
Yazawa Nico
#71
Kosaka Honoka
#72
Tojo Nozomi
#75
Minami Kotori
#77
Nishikino Maki
#78
Koizumi Hanayo
#81
Sonoda Umi
#86
Sonoda Umi
#87
Hoshizora Rin
#90
Yazawa Nico
#92
Minami Kotori
#93
Hoshizora Rin
#99
Nishikino Maki
#100
Yazawa Nico
#103
Ayase Eli
#104
Tojo Nozomi
#107
Kosaka Honoka
#108
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#109
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#110
Ayase Eli (pre-transformed)
#111
Minami Kotori (pre-transformed)
#112
Sonoda Umi (pre-transformed)
#113
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#114
Nishikino Maki (pre-transformed)
#115
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#116
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#117
Yazawa Nico (pre-transformed)
#122
Kosaka Honoka
#123
Ayase Eli
#124
Sonoda Umi
#125
Hoshizora Rin
#129
Ayase Eli
#131
Minami Kotori
#132
Nishikino Maki
#133
Koizumi Hanayo
#136
Koizumi Hanayo
#141
Kosaka Honoka
#142
Hoshizora Rin
#143
Nishikino Maki
#144
Tojo Nozomi
#150
Tojo Nozomi
#152
Ayase Eli
#153
Koizumi Hanayo
#154
Yazawa Nico
#157
Hoshizora Rin
#158
Sonoda Umi (pre-transformed)
#161
Ayase Eli
#162
Sonoda Umi
#163
Tojo Nozomi
#164
Koizumi Hanayo
#167
Nishikino Maki
#169
Minami Kotori
#170
Nishikino Maki
#171
Yazawa Nico
#174
Ayase Eli
#176
Kosaka Honoka
#177
Ayase Eli
#178
Minami Kotori
#179
Yazawa Nico
#182
Minami Kotori
#184
Sonoda Umi
#185
Hoshizora Rin
#186
Tojo Nozomi
#189
Kosaka Honoka
#190
Minami Kotori (pre-transformed)
#192
Sonoda Umi
#193
Hoshizora Rin
#194
Nishikino Maki
#195
Yazawa Nico
#198
Koizumi Hanayo
#200
Kosaka Honoka
#201
Minami Kotori
#202
Koizumi Hanayo
#206
Sonoda Umi
#207
Yazawa Nico (pre-transformed)
#210
Minami Kotori
#211
Hoshizora Rin
#212
Tojo Nozomi
#213
Yazawa Nico
#216
Nishikino Maki (pre-transformed)
#217
Yazawa Nico
#219
Ayase Eli
#220
Nishikino Maki
#221
Koizumi Hanayo
#224
Tojo Nozomi
#226
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#227
Ayase Eli (pre-transformed)
#228
Minami Kotori (pre-transformed)
#229
Sonoda Umi (pre-transformed)
#230
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#231
Nishikino Maki (pre-transformed)
#232
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#233
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#234
Yazawa Nico (pre-transformed)
#235
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#236
Ayase Eli (pre-transformed)
#237
Minami Kotori (pre-transformed)
#238
Sonoda Umi (pre-transformed)
#239
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#240
Nishikino Maki (pre-transformed)
#241
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#242
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#243
Yazawa Nico (pre-transformed)
#245
Kosaka Honoka
#246
Sonoda Umi
#247
Hoshizora Rin
#248
Koizumi Hanayo
#252
Hoshizora Rin
#254
Ayase Eli
#255
Minami Kotori
#256
Tojo Nozomi
#259
Nishikino Maki
#261
Kosaka Honoka
#262
Ayase Eli
#263
Sonoda Umi
#264
Tojo Nozomi
#267
Yazawa Nico
#269
Minami Kotori
#270
Nishikino Maki
#271
Yazawa Nico
#274
Minami Kotori
#276
Kosaka Honoka
#277
Minami Kotori
#278
Hoshizora Rin
#279
Koizumi Hanayo
#282
Nishikino Maki
#293
Nishikino Maki
#294
Tojo Nozomi
#295
Yazawa Nico
#307
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#308
Koizumi Hanayo
#309
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#311
Sonoda Umi
#312
Hoshizora Rin
#313
Nishikino Maki
#314
Tojo Nozomi
#317
Sonoda Umi
#319
Kosaka Honoka
#320
Ayase Eli
#321
Yazawa Nico
#324
Kosaka Honoka
#326
Sonoda Umi
#327
Hoshizora Rin
#328
Tojo Nozomi
#329
Yazawa Nico
#332
Hoshizora Rin
#343
Minami Kotori
#344
Nishikino Maki
#345
Koizumi Hanayo
#349
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#350
Ayase Eli
#351
Ayase Eli (pre-transformed)
#352
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#354
Kosaka Honoka
#355
Sonoda Umi
#356
Hoshizora Rin
#357
Yazawa Nico
#360
Tojo Nozomi
#364
Ayase Eli
#365
Minami Kotori
#366
Koizumi Hanayo
#369
Minami Kotori
#374
Kosaka Honoka
#375
Ayase Eli
#376
Hoshizora Rin
#377
Tojo Nozomi
#383
Mika
This card has no further states.
#384
Fumiko
This card has no further states.
#385
Hideko
This card has no further states.
#386
Yamada Hiroko
This card has no further states.
#392
Yazawa Nico
#394
Sonoda Umi
#395
Nishikino Maki
#396
Koizumi Hanayo
#399
Nishikino Maki
#400
Nishikino Maki (pre-transformed)
#401
Yazawa Nico (pre-transformed)
#404
Minami Kotori
#405
Nishikino Maki
#406
Tojo Nozomi
#407
Yazawa Nico
#410
Kosaka Honoka
#412
Kosaka Honoka
#413
Ayase Eli
#414
Koizumi Hanayo
#417
Sonoda Umi
#422
Kosaka Honoka
#423
Sonoda Umi
#424
Nishikino Maki
#425
Yazawa Nico
#428
Koizumi Hanayo
#439
Ayase Eli
#440
Minami Kotori
#441
Hoshizora Rin
#444
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#445
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#446
Minami Kotori (pre-transformed)
#447
Sonoda Umi (pre-transformed)
#448
Hoshizora Rin
#449
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#452
Kosaka Honoka
#453
Minami Kotori
#454
Tojo Nozomi
#455
Koizumi Hanayo
#458
Ayase Eli
#460
Ayase Eli
#461
Sonoda Umi
#462
Yazawa Nico
#467
Sonoda Umi (pre-transformed)
#468
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#469
Tojo Nozomi
#470
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#472
Sonoda Umi
#473
Tojo Nozomi
#474
Koizumi Hanayo
#475
Yazawa Nico
#478
Nishikino Maki
#480
Ayase Eli
#481
Hoshizora Rin
#482
Nishikino Maki
#486
Ayase Eli (pre-transformed)
#487
Ayase Eli (pre-transformed)
#488
Nishikino Maki (pre-transformed)
#489
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#490
Yazawa Nico
#491
Yazawa Nico (pre-transformed)
#503
Kosaka Honoka
#504
Minami Kotori
#505
Tojo Nozomi
#506
Koizumi Hanayo
#509
Minami Kotori
#511
Sonoda Umi
#512
Hoshizora Rin
#513
Nishikino Maki
#516
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#517
Ayase Eli (pre-transformed)
#518
Minami Kotori (pre-transformed)
#519
Sonoda Umi (pre-transformed)
#520
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#521
Nishikino Maki (pre-transformed)
#522
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#523
Koizumi Hanayo
#524
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#525
Yazawa Nico (pre-transformed)
#527
Kosaka Honoka
#528
Ayase Eli
#529
Nishikino Maki
#530
Koizumi Hanayo
#533
Kosaka Honoka
#535
Minami Kotori
#536
Sonoda Umi
#537
Yazawa Nico
#541
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#542
Tojo Nozomi
#543
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#545
Ayase Eli
#546
Minami Kotori
#547
Hoshizora Rin
#548
Nishikino Maki
#551
Ayase Eli
#553
Kosaka Honoka
#554
Tojo Nozomi
#555
Yazawa Nico
#558
Hoshizora Rin
#561
Kosaka Honoka
#562
Hoshizora Rin
#563
Nishikino Maki
#564
Tojo Nozomi
#567
Sonoda Umi
#578
Sonoda Umi
#579
Koizumi Hanayo
#580
Yazawa Nico
#583
Minami Kotori
#586
Minami Kotori
#587
Sonoda Umi
#588
Hoshizora Rin
#589
Tojo Nozomi
#595
Nishikino Maki
#597
Ayase Eli
#598
Nishikino Maki
#599
Koizumi Hanayo
#602
Koizumi Hanayo
#604
Kosaka Honoka
#605
Ayase Eli
#606
Sonoda Umi
#607
Koizumi Hanayo
#619
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#620
Ayase Eli (pre-transformed)
#621
Minami Kotori (pre-transformed)
#622
Sonoda Umi (pre-transformed)
#623
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#624
Nishikino Maki (pre-transformed)
#625
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#626
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#627
Yazawa Nico (pre-transformed)
#628
Yazawa Nico
#629
White Alpaca
This card has no further states.
#631
Hoshizora Rin
#632
Tojo Nozomi
#633
Yazawa Nico
#636
Kosaka Honoka
#639
Kosaka Honoka
#640
Hoshizora Rin
#641
Nishikino Maki
#642
Yazawa Nico
#645
Ayase Eli
#647
Ayase Eli
#648
Minami Kotori
#649
Koizumi Hanayo
#652
Sonoda Umi
#653
Yazawa Nico (pre-transformed)
#655
Minami Kotori
#656
Sonoda Umi
#657
Tojo Nozomi
#658
Koizumi Hanayo
#661
Tojo Nozomi
#663
Kosaka Honoka
#664
Nishikino Maki
#665
Yazawa Nico
#669
Hoshizora Rin
#671
Kosaka Honoka
#672
Ayase Eli
#673
Sonoda Umi
#674
Nishikino Maki
#677
Minami Kotori
#688
Minami Kotori
#689
Hoshizora Rin
#690
Tojo Nozomi
#694
Nishikino Maki (pre-transformed)
#695
Koizumi Hanayo
#697
Sonoda Umi
#698
Tojo Nozomi
#699
Koizumi Hanayo
#700
Yazawa Nico
#703
Nishikino Maki
#705
Ayase Eli
#706
Minami Kotori
#707
Hoshizora Rin
#710
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#711
Ayase Eli
#712
Ayase Eli (pre-transformed)
#713
Minami Kotori (pre-transformed)
#714
Sonoda Umi (pre-transformed)
#715
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#716
Nishikino Maki (pre-transformed)
#717
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#718
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#719
Yazawa Nico (pre-transformed)
#722
Ayase Eli
#723
Sonoda Umi
#724
Hoshizora Rin
#725
Yazawa Nico
#728
Yazawa Nico
#730
Kosaka Honoka
#731
Nishikino Maki
#732
Koizumi Hanayo
#735
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#736
Minami Kotori (pre-transformed)
#737
Sonoda Umi
#738
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#740
Sonoda Umi
#741
Hoshizora Rin
#742
Nishikino Maki
#743
Tojo Nozomi
#746
Kosaka Honoka
#758
Kosaka Honoka
#759
Minami Kotori
#760
Yazawa Nico
#763
Sonoda Umi (pre-transformed)
#764
Hoshizora Rin
#765
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#766
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#768
Kosaka Honoka
#769
Hoshizora Rin
#770
Tojo Nozomi
#771
Yazawa Nico
#774
Tojo Nozomi
#776
Ayase Eli
#777
Ayase Eli (pre-transformed)
#778
Minami Kotori
#779
Nishikino Maki (pre-transformed)
#780
Koizumi Hanayo
#781
Yazawa Nico (pre-transformed)
#784
Minami Kotori
#795
Ayase Eli
#796
Sonoda Umi
#797
Tojo Nozomi
#798
Koizumi Hanayo
#810
Ayase Eli
#812
Kosaka Honoka
#813
Minami Kotori
#814
Nishikino Maki
#817
Sonoda Umi
#820
Kosaka Honoka (pre-transformed)
#821
Ayase Eli
#822
Ayase Eli (pre-transformed)
#823
Minami Kotori (pre-transformed)
#824
Minami Kotori
#825
Sonoda Umi (pre-transformed)
#826
Hoshizora Rin (pre-transformed)
#827
Hoshizora Rin
#828
Nishikino Maki (pre-transformed)
#829
Tojo Nozomi
#830
Tojo Nozomi (pre-transformed)
#831
Koizumi Hanayo (pre-transformed)
#832
Yazawa Nico (pre-transformed)
#835
Nishikino Maki
#840
Sonoda Umi
#841
Nishikino Maki
#842
Yazawa Nico
#845
Yazawa Nico
#848
Kosaka Honoka
#849
Hoshizora Rin
#850
Tojo Nozomi
#851
Koizumi Hanayo
#857
Koizumi Hanayo
#859
Minami Kotori
#860
Sonoda Umi
#861
Yazawa Nico
#865
Hoshizora Rin
#867
Kosaka Honoka
#868
Ayase Eli
#869
Sonoda Umi
#870
Koizumi Hanayo
#876
Tojo Nozomi
#878
Nishikino Maki
#879
Tojo Nozomi
#880
Yazawa Nico
#883
Kosaka Honoka
#885
Ayase Eli
#886
Minami Kotori
#887
Sonoda Umi
#888
Koizumi Hanayo
#894
Takami Chika
#895
Sakurauchi Riko
#897
Hoshizora Rin
#898
Nishikino Maki
#899
Yazawa Nico
#902
Tojo Nozomi
#903
Koizumi Hanayo
#905
Kosaka Honoka
#906
Nishikino Maki
#907
Tojo Nozomi
#908
Koizumi Hanayo
#928
Takami Chika
#929
Sakurauchi Riko
#930
Matsuura Kanan
#931
Kurosawa Dia
#932
Watanabe You
#933
Tsushima Yohane
#934
Kunikida Hanamaru
#935
Ohara Mari
#936
Kurosawa Ruby
#959
Kurosawa Dia
#960
Kurosawa Ruby
#962
Ayase Eli
#963
Minami Kotori
#964
Hoshizora Rin
#967
Ayase Eli
#968
Minami Kotori
#970
Takami Chika
#971
Kurosawa Dia
#972
Ohara Mari
#976
Watanabe You
#977
Kunikida Hanamaru
#978
Ayase Eli
#979
Tojo Nozomi
#982
Sakurauchi Riko
#983
Matsuura Kanan
#988
Sonoda Umi
#989
Nishikino Maki
#990
Sonoda Umi
#993
Takami Chika
#994
Tsushima Yohane
#995
Kurosawa Ruby
#999
Matsuura Kanan
#1000
Ohara Mari
#1001
Hoshizora Rin
#1004
Watanabe You
#1005
Kunikida Hanamaru
#1009
Kosaka Honoka
#1010
Yazawa Nico
#1011
Koizumi Hanayo
#1014
Sakurauchi Riko
#1015
Matsuura Kanan
#1016
Ohara Mari
#1020
Tsushima Yohane
#1021
Kurosawa Ruby
#1023
Sonoda Umi
#1024
Yazawa Nico
#1027
Watanabe You
#1028
Kunikida Hanamaru
#1032
Hoshizora Rin
#1033
Tojo Nozomi
#1034
Hoshizora Rin
#1037
Matsuura Kanan
#1038
Tsushima Yohane
#1039
Kurosawa Ruby
#1043
Takami Chika
#1044
Watanabe You
#1045
Minami Kotori
#1048
Satou Yoko
This card has no further states.
#1050
Kurosawa Dia
#1051
Watanabe You
#1057
Minami Kotori
#1058
Nishikino Maki
#1059
Nishikino Maki
#1062
Takami Chika
#1063
Sakurauchi Riko
#1064
Ohara Mari
#1068
Sakurauchi Riko
#1069
Kurosawa Dia
#1071
Ayase Eli
#1072
Tojo Nozomi
#1075
Kurosawa Dia
#1076
Kurosawa Ruby
#1080
Kosaka Honoka
#1081
Sonoda Umi
#1084
Yazawa Nico
#1096
Takami Chika
#1097
Watanabe You
#1098
Kunikida Hanamaru
#1102
Tsushima Yohane
#1103
Ohara Mari
#1104
Koizumi Hanayo
#1107
Matsuura Kanan
#1108
Tsushima Yohane
#1112
Ayase Eli
#1113
Koizumi Hanayo
#1114
Kosaka Honoka
#1117
Sakurauchi Riko
#1118
Matsuura Kanan
#1119
Kurosawa Dia
#1123
Matsuura Kanan
#1124
Kunikida Hanamaru
#1125
Minami Kotori
#1126
Koizumi Hanayo
#1129
Kunikida Hanamaru
#1130
Kurosawa Ruby
#1134
Hoshizora Rin
#1135
Yazawa Nico
#1136
Shiitake
This card has no further states.
#1137
Tojo Nozomi
#1140
Takami Chika
#1141
Watanabe You
#1142
Ohara Mari
#1146
Sakurauchi Riko
#1147
Kurosawa Ruby
#1148
Kosaka Honoka
#1151
Sakurauchi Riko
#1152
Tsushima Yohane
#1156
Nishikino Maki
#1157
Koizumi Hanayo
#1158
Nishikino Maki
#1161
Takami Chika
#1162
Ohara Mari
#1163
Kurosawa Ruby
#1168
Kurosawa Dia
#1169
Ohara Mari
#1170
Sonoda Umi
#1171
Nishikino Maki
#1174
Sakurauchi Riko
#1175
Watanabe You
#1179
Kosaka Honoka
#1180
Hoshizora Rin
#1181
Yazawa Nico
#1184
Kurosawa Dia
#1185
Watanabe You
#1186
Kurosawa Ruby
#1190
Matsuura Kanan
#1191
Kunikida Hanamaru
#1192
Hoshizora Rin
#1195
Tsushima Yohane
#1196
Kunikida Hanamaru
#1200
Ayase Eli
#1201
Sonoda Umi
#1202
Ayase Eli
#1205
Sakurauchi Riko
#1206
Kurosawa Dia
#1207
Kunikida Hanamaru
#1211
Watanabe You
#1212
Tsushima Yohane
#1213
Ayase Eli
#1214
Hoshizora Rin
#1217
Matsuura Kanan
#1218
Tsushima Yohane
#1222
Tojo Nozomi
#1223
Yazawa Nico
#1225
Sonoda Umi
#1228
Watanabe You
#1229
Kunikida Hanamaru
#1230
Ohara Mari
#1234
Takami Chika
#1235
Matsuura Kanan
#1236
Minami Kotori
#1248
Takami Chika
#1249
Kurosawa Dia
#1253
Minami Kotori
#1254
Koizumi Hanayo
#1255
Koizumi Hanayo
#1258
Sakurauchi Riko
#1259
Matsuura Kanan
#1260
Kurosawa Ruby
#1264
Sakurauchi Riko
#1265
Watanabe You
#1266
Kosaka Honoka
#1267
Tojo Nozomi
#1270
Kurosawa Dia
#1271
Ohara Mari
#1275
Ayase Eli
#1276
Hoshizora Rin
#1277
Koizumi Hanayo
#1280
Takami Chika
#1281
Kunikida Hanamaru
#1282
Ohara Mari
#1286
Tsushima Yohane
#1287
Kunikida Hanamaru
#1288
Yazawa Nico
#1291
Matsuura Kanan
#1292
Tsushima Yohane
#1296
Kosaka Honoka
#1297
Nishikino Maki
#1298
Nishikino Maki
#1310
Takami Chika
#1311
Kurosawa Dia
#1312
Watanabe You
#1316
Takami Chika
#1317
Kurosawa Dia
#1321
Ayase Eli
#1322
Yazawa Nico
#1325
Sakurauchi Riko
#1326
Kurosawa Ruby
#1330
Sonoda Umi
#1331
Yazawa Nico
#1332
Tojo Nozomi
#1335
Matsuura Kanan
#1336
Kunikida Hanamaru
#1337
Kurosawa Ruby
#1340
Yoshimi
This card has no further states.
#1341
Itsuki
This card has no further states.
#1342
Mutsu
This card has no further states.
#1347
Ohara Mari
#1348
Kurosawa Ruby
#1352
Kosaka Honoka
#1355
Watanabe You
#1356
Tsushima Yohane
#1360
Minami Kotori
#1361
Tojo Nozomi
#1362
Minami Kotori
#1365
Takami Chika
#1366
Tsushima Yohane
#1367
Ohara Mari
#1371
Ayase Eli
#1372
Yazawa Nico
#1376
Kazuno Leah
#1377
Kazuno Sarah
#1378
Kosaka Honoka
#1379
Nishikino Maki
#1382
Kurosawa Dia
#1383
Watanabe You
#1386
Uchicchi
This card has no further states.
#1396
White Alpaca
This card has no further states.
#1397
Uchicchi
This card has no further states.
#1399
Sakurauchi Riko
#1400
Kunikida Hanamaru
#1404
Hoshizora Rin
#1407
Sakurauchi Riko
#1408
Tsushima Yohane
#1409
Kurosawa Ruby
#1413
Kosaka Honoka
#1414
Hoshizora Rin
#1418
Minami Kotori
#1421
Kunikida Hanamaru
#1422
Ohara Mari
#1427
Watanabe You
#1428
Kurosawa Ruby
#1429
Sonoda Umi
#1441
Takami Chika
#1442
Matsuura Kanan
#1443
Tsushima Yohane
#1447
Tojo Nozomi
#1448
Koizumi Hanayo
#1452
Ayase Eli
#1453
Sonoda Umi
#1456
Kunikida Hanamaru
#1457
Ohara Mari
#1461
Takami Chika
#1462
Ohara Mari
#1463
Yazawa Nico
#1467
Matsuura Kanan
#1468
Kurosawa Dia
#1469
Watanabe You
#1472
Uehara Ayumu
#1473
Miyashita Ai
#1474
Yuki Setsuna
#1476
Minami Kotori
#1477
Nishikino Maki
#1481
Koizumi Hanayo
#1484
Uchicchi
This card has no further states.
#1486
Sakurauchi Riko
#1487
Kunikida Hanamaru
#1500
Matsuura Kanan
#1501
Kurosawa Dia
#1505
Hoshizora Rin
#1508
Sakurauchi Riko
#1509
Matsuura Kanan
#1510
Watanabe You
#1513
Nakasu Kasumi
#1514
Osaka Shizuku
#1515
Tennoji Rina
#1535
Sonoda Umi
#1536
Yazawa Nico
#1540
Ayase Eli
#1541
Tojo Nozomi
#1544
Takami Chika
#1545
Kurosawa Ruby
#1550
Kurosawa Dia
#1551
Tsushima Yohane
#1555
Kazuno Leah
#1556
Kazuno Sarah
#1557
Minami Kotori
#1560
Takami Chika
#1561
Tsushima Yohane
#1562
Kurosawa Ruby
#1565
Takami Chika
#1566
Watanabe You
#1567
Kurosawa Ruby
#1569
Asaka Karin
#1570
Konoe Kanata
#1571
Emma Verde
#1572
Nishikino Maki
#1573
Koizumi Hanayo
#1577
Kosaka Honoka
#1579
Kunikida Hanamaru
#1580
Ohara Mari
#1583
Matsuura Kanan
#1584
Kurosawa Dia
#1585
Kunikida Hanamaru
#1586
Takami Chika
#1587
Sakurauchi Riko
#1593
Nishikino Maki
#1595
Takami Chika
#1596
Ohara Mari
#1597
Kurosawa Ruby
#1600
Sakurauchi Riko
#1601
Tsushima Yohane
#1602
Ohara Mari
#1604
Kosaka Honoka
#1605
Sonoda Umi
#1609
Sonoda Umi
#1610
Koizumi Hanayo
#1612
Kurosawa Dia
#1613
Tsushima Yohane
#1616
Matsuura Kanan
#1617
Kurosawa Ruby
#1629
Yazawa Nico
#1631
Sakurauchi Riko
#1632
Matsuura Kanan
#1633
Tsushima Yohane
#1637
Ayase Eli
#1638
Hoshizora Rin
#1641
Nishikino Maki
#1643
Watanabe You
#1644
Kurosawa Ruby
#1648
Tsushima Yohane
#1649
Kunikida Hanamaru
#1653
Tojo Nozomi
#1655
Matsuura Kanan
#1656
Tsushima Yohane
#1662
Minami Kotori
#1663
Tojo Nozomi
#1675
Hoshizora Rin
#1676
Tojo Nozomi
#1678
Sakurauchi Riko
#1679
Kurosawa Dia
#1680
Watanabe You
#1683
Watanabe You
#1684
Ohara Mari
#1687
Minami Kotori
#1689
Takami Chika
#1690
Kunikida Hanamaru
#1691
Ohara Mari
#1704
Nishikino Maki
#1705
Yazawa Nico
#1709
Sonoda Umi
#1713
Kurosawa Dia
#1714
Watanabe You
#1718
Takami Chika
#1719
Kurosawa Ruby
#1723
Kosaka Honoka
#1725
Sakurauchi Riko
#1726
Matsuura Kanan
#1727
Ohara Mari
#1731
Hoshizora Rin
#1732
Koizumi Hanayo
#1745
Ayase Eli
#1746
Nishikino Maki
#1749
Takami Chika
#1750
Kurosawa Ruby
#1753
μ's
#1754
Aqours
#1756
Kurosawa Dia
#1757
Ohara Mari
#1761
Koizumi Hanayo
#1764
Matsuura Kanan
#1765
Kunikida Hanamaru
#1766
Ohara Mari
#1770
Ayase Eli
#1771
Tojo Nozomi
#1774
Hoshizora Rin
#1776
Sakurauchi Riko
#1777
Tsushima Yohane
#1780
Sakurauchi Riko
#1781
Tsushima Yohane
#1793
Uehara Ayumu (pre-transformed)
#1794
Nakasu Kasumi (pre-transformed)
#1795
Osaka Shizuku (pre-transformed)
#1796
Asaka Karin (pre-transformed)
#1797
Miyashita Ai (pre-transformed)
#1798
Konoe Kanata (pre-transformed)
#1799
Yuki Setsuna (pre-transformed)
#1800
Emma Verde (pre-transformed)
#1801
Tennoji Rina (pre-transformed)
#1802
Minami Kotori
#1804
Kurosawa Dia
#1805
Watanabe You
#1806
Tsushima Yohane
#1809
Kosaka Honoka
#1810
Sonoda Umi
#1813
Takami Chika (pre-transformed)
#1814
Sakurauchi Riko (pre-transformed)
#1815
Matsuura Kanan (pre-transformed)
#1816
Kurosawa Dia (pre-transformed)
#1817
Watanabe You (pre-transformed)
#1818
Tsushima Yohane (pre-transformed)
#1819
Kunikida Hanamaru (pre-transformed)
#1820
Ohara Mari (pre-transformed)
#1821
Kurosawa Ruby (pre-transformed)
#1825
Sonoda Umi
#1826
Tojo Nozomi
#1828
Kunikida Hanamaru
#1829
Kurosawa Ruby
#1832
Matsuura Kanan
#1833
Watanabe You
#1839
Kosaka Honoka
#1841
Sakurauchi Riko
#1842
Kurosawa Dia
#1843
Kurosawa Ruby
#1846
Takami Chika (pre-transformed)
#1847
Sakurauchi Riko (pre-transformed)
#1848
Matsuura Kanan (pre-transformed)
#1849
Kurosawa Dia (pre-transformed)
#1850
Watanabe You (pre-transformed)
#1851
Tsushima Yohane (pre-transformed)
#1852
Kunikida Hanamaru (pre-transformed)
#1853
Ohara Mari (pre-transformed)
#1854
Kurosawa Ruby (pre-transformed)
#1856
Minami Kotori
#1857
Yazawa Nico
#1863
Yazawa Nico
#1865
Takami Chika
#1866
Sakurauchi Riko
#1867
Matsuura Kanan
#1868
Kurosawa Dia
#1869
Watanabe You
#1870
Tsushima Yohane
#1871
Kunikida Hanamaru
#1872
Ohara Mari
#1873
Kurosawa Ruby
#1874
Takami Chika
#1875
Kunikida Hanamaru
#1880
Kurosawa Dia
#1881
Kunikida Hanamaru
#1893
Koizumi Hanayo
#1895
Matsuura Kanan
#1896
Watanabe You
#1897
Ohara Mari
#1900
Ayase Eli
#1901
Nishikino Maki
#1905
Kosaka Honoka
#1906
Hoshizora Rin
#1908
Takami Chika
#1909
Kurosawa Dia
#1912
Takami Chika (pre-transformed)
#1913
Sakurauchi Riko (pre-transformed)
#1914
Matsuura Kanan (pre-transformed)
#1915
Kurosawa Dia (pre-transformed)
#1916
Watanabe You (pre-transformed)
#1917
Tsushima Yohane (pre-transformed)
#1918
Kunikida Hanamaru (pre-transformed)
#1919
Ohara Mari (pre-transformed)
#1920
Kurosawa Ruby (pre-transformed)
#1921
Tsushima Yohane
#1922
Ohara Mari
#1925
Nishikino Maki
#1927
Sakurauchi Riko
#1928
Matsuura Kanan
#1929
Tsushima Yohane
#1933
Sonoda Umi
#1934
Hoshizora Rin
#1937
Ayase Eli
#1941
Watanabe You
#1942
Ohara Mari
#1947
Takami Chika
#1948
Kunikida Hanamaru
#1955
Minami Kotori
#1957
Sakurauchi Riko
#1958
Kunikida Hanamaru
#1959
Kurosawa Ruby
#1983
Minami Kotori
#1984
Koizumi Hanayo
#1990
Koizumi Hanayo
#1991
Yazawa Nico
#1993
Takami Chika
#1994
Kurosawa Dia
#2001
Sakurauchi Riko
#2002
Matsuura Kanan
#2008
Nishikino Maki
#2010
μ's
This card has no further states.
#2011
Aqours
This card has no further states.
#2012
Matsuura Kanan
#2013
Tsushima Yohane
#2014
Kurosawa Ruby